Ambulante Begeleiding Onderwijs (ABO)

Ambulante Begeleiding Onderwijs

Ambulante begeleiding in het onderwijs wil zeggen dat de begeleider op school komt om een leerling individueel te begeleiden. Het gaat om leerlingen die een arrangement hebben waarmee zij passende ondersteuning op school kunnen krijgen.

 

Deze passende ondersteuning wordt verzorgd door de ambulant begeleider onderwijs en aangepast op de individuele hulpvraag van het kind. Hierbij werkt de ambulant begeleider samen met de leerkracht en de intern begeleider van de school. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Er vinden evaluaties plaats waarbij de doelen geëvalueerd en aangepast worden. Ook dit kan de ambulant begeleider verzorgen. 

Ambulante begeleiding op school

Het doel van Ambulante Begeleiding op school is om (zeer) moeilijk lerende kinderen passend onderwijs te bieden op een reguliere school door onder andere: extra uitleg, leren met andere methodes en preteaching. Deze begeleiding op school is speciaal voor leerlingen die in het regulier onderwijs extra ondersteuning nodig hebben met vakken als rekenen of lezen en bij sociale en praktische vaardigheden. Denk hierbij aan het invullen van vrije tijd, wisseling van de lessen, gymlessen en samen leren werken en spelen.

 

Ambulante begeleiding op school is bijvoorbeeld nodig voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, met het syndroom van Down of voor een kind met omgangsproblemen. Ook kinderen met taal- of spraakproblemen hebben baat bij hulp van ambulante begeleiding op school. De ondersteuning kan ook ingezet worden voor het adviseren en coachen van de leerkracht of de begeleiding van de ouders van de leerling.

Werkzaamheden ambulant begeleider onderwijs

De ambulant begeleider onderwijs zorgt met behulp van een persoonlijk behandelplan voor onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind. Door deze extra begeleiding kan het kind eenvoudiger aansluiting vinden met de andere leerlingen.

 

Het werk bestaat onder andere uit:

  • extra uitleg over vakken zoals taal en rekenen
  • ondersteuning bij sociale vaardigheden en praktische vaardigheden
  • maken en toepassen van speciale lesmethoden en lesmaterialen
  • opstellen en evalueren behandelplan

Ambulante begeleiding na schooltijd

Kinderen die na schooltijd behoefte hebben aan extra ondersteuning kunnen vanuit hun eigen huis worden begeleid. Dit kan op sociaal, praktisch of educatief gebied.

 

Denk hierbij aan:

  • het leren werken (of eten) aan tafel
  • voorbereidend lezen en rekenen
  • uitstapjes binnen interessegebied van kind (kinderboerderij of speeltuin)

 

 

 

 

Ambulant begeleider Reny

Ambulant Begeleider Onderwijs Reny Bijsterbosch ondersteunt (zeer) moeilijk lerende kinderen in het reguliere basisonderwijs in de regio Den Haag.

 

 

"Reny heeft ruim 15 jaar ervaring als ambulant begeleider en als leerkracht op de speciaal onderwijs school 't Kraaienest in Nootdorp."

 

Ambulant begeleider inhuren

Heeft u als reguliere onderwijsinstelling behoefte aan een Ambulant Begeleider Onderwijs voor extra ondersteuning op de klas? Neemt u dan contact:

 

Reny Bijsterbosch, 06 - 24 606 978.

LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.